praCUKT/Konin









"Sztuka to przestrzen kultow lub nie ma sztuki
- 120 h MegaTechno Obecnosci",
Robert Jurkowski & Piotr Wyrzykowski,
Pracownia Chwilowa, Konin, 03-13.12.1994.